Som Formació online

Implantació i Auditori intern de Sistemes de Gestió Seguretat ...

Inici

18

Març

2024

Final

18

Juny

2024

Hores

70

700€
Inscripció

Objectius del curs

  • Entendre els principis de la Seguretat i Salut en el treball.
  • Entendre el concepte d'auditoria, els seus principis i les característiques de la feina de l'auditor.
  • Saber interpretar els requisits de la Norma ISO 45001: 2018.
  • Ser capaç de realitzar una auditoria interna d'acord amb els requisits de la Norma ISO 45001: 2018.
  • Saber documentar els resultats de l'auditoria i elaborar els informes pertinents.
  • Capacitar les persones que reben auditoria per defensar adequadament el seu sistema de gestió en auditories internes i externes.

Dirigit a

Directors de Sistemes de Gestió i Responsables de Coordinació dels sistemes de gestió de seguretat i salut en organitzacions, Tècnics de Prevenció així com Auditors Interns de qualsevol organització o professionals que vulguin desenvolupar competències específiques en l'àmbit de la Seguretat i Salut dels Treballadors.


Contingut

Mòdul 1. Conceptes clau de la Seguretat i Salut en el Treball

Mòdul 2. El concepte d'auditoria

Mòdul 3. Estructura i enfocaments de la Norma ISO 45001: 2018

Mòdul 4. Competències de l'auditor

Mòdul 5. Planificant l'auditoria interna

Mòdul 6. L'auditoria interna

Mòdul 7. Elaborant l'informe d'auditoria

Mòdul 8. Seguiment i tancament de l'auditoria


Perfil dels ponents

Lucas Poch

Com a suport a la formació, aquest curs disposa d'un servei de tutoria activa. El tutor és expert en la matèria del curs i estarà online per resoldre qualsevol dubte que sorgeixi. També farà un seguiment exhaustiu de el curs, proposant - si cal - altres tasques addicionals per complementar la formació.

El curs serà tutoritzat per un Auditor Cap de Sistemes de Gestió de SST amb el següent perfil:

Consultor sènior amb àmplia experiència en implantació i auditoria de sistemes de gestió de la SST a tot tipus d'empreses i organitzacions públiques i privades.

Aquest curs no és bonificable per la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació.


Inici

18

Març

2024

Final

18

Juny

2024

Hores

70

700 €
Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

972418500

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar