Som Formació online

Auditor intern integrat s/ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 4...

Inici

18

Març

2024

Final

18

Juny

2024

Hores

100

700€
Inscripció

Objectius del curs

 • Ser capaç de realitzar una auditoria interna integrada d'acord amb els requisits de les tres Normes de referència.
 • Entendre el concepte d'auditoria, els seus principis i les característiques de la feina de l'auditor.
 • Saber interpretar els requisits de les tres principals Normes i entendre el funcionament d'un sistema integrat de gestió de la qualitat, seguretat i salut i medi ambient.
 • Saber documentar els resultats de l'auditoria i elaborar els informes pertinents.
 • Capacitar les persones que reben auditoria per defensar adequadament el seu sistema de gestió en auditories internes i externes.

Dirigit a

Tècnics, directors de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el treball, Coordinadors i tècnics d'aquestes àrees, auditats que desitgin superar amb èxit un procés d'auditoria, així com a professionals que desitgin desenvolupar competències específiques en l'àmbit dels sistemes de gestió integrada.


Contingut

 • Entenent el concepte d'Auditoria Integrada de Sistemes de Gestió.
 • Comprenent els processos de l'organització.
 • Entenent l'estructura de les tres normes a auditar.
 • Enfocant l'Auditoria segons el nivell d'Integració del Sistema.
 • Identificant les competències del bon auditor.
 • Refermant les competències en el coneixement de les Normes.
 • Planificant l'Auditoria Integrada.
 • Realitzant l'Auditoria
 • Elaborant l'informe d'auditoria.
 • Seguiment i tancament de l'auditoria. (El curs es desenvolupa amb el mètode del Cas.)

 

Aquest curs no és bonificable per la Fundació Estatal per a la formació en l'ocupació 


Perfil dels ponents

El curs serà tutoritzat per Auditors Cap de Sistemes de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i SST.


Inici

18

Març

2024

Final

18

Juny

2024

Hores

100

700 €
Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

972418500

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar